Representantskapsmøter 29. april 2020 - følg møtene direkte på KommuneTV

På grunn av koronasituasjonen vil møtene foregå på teams. Det er altså ikke noe fysisk oppmøtested for møtene. Du kan følge møtene direkte via KommuneTV.

Følg representantskapsmøtene på nett

Du kan følge representantskapsmøtene via KommuneTV. 
Her er lenke til Indre Østfold KommuneTV

NB! Sendingen starter på det tidspunktet som er satt i sakslisten under.

Saksliste:

Kl. 08.15 Indre Østfold Brann og Redning IKS

Kl. 09.00 Indre Østfold Renovasjon IKS

Kl. 09.30 AHSA IKS

Kl. 09.45 Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Kl. 10.20 Pause

Kl. 10.30 Avlastningshjemmet IKS

Kl. 11.00 Krisesenteret IKS

Kl. 11.30 Mortenstua

Kl. 12.00 Indre Østfold Kontrollsutvalgssekretariat IKS

Tips en venn  Skriv ut