Møte i Regionrådet 05.12.14

Tid:        Fredag 05.12.14 kl. 09.00 – 12.00, etterfulgt av lunsj
Sted:     Aremark, Furulund kafeteria

Protokoll ​05.12.14

Kl. 09.00                                 Presentasjon av Aremark kommune v/ordfører Geir Aarbu

Kl. 09.15          25/2014          Godkjenning av innkalling og dagsorden

                        26/2014          Godkjenning av protokoll Fra Regionrådsmøte 17.10.2014

Kl. 09.30          27/2014          Prosjekt Samferdsel: Busstilbud i Indre Østfold Presentasjon
                                               v/ leder av SMK- komiteen Olav Moe og repr. fra Østfold kollektivtrafikk

Kl. 10.30          28/2014          Prosjekt Samferdsel: Status v/ Erik Unaas KVU Oslofjord

Kl. 10.50           29/2014         Prosjekt Samferdsel: Samferdselsstrategi for Indre Østfold v/ Bjørn W. Johansen

Kl. 11.10          30/2014          Indre Østfold Regionråd: Roller og Posisjoner orientering v/ Bjørn W. Johansen

Kl. 11.30          31/2014          Indre Østfold Regionråd: Årsrapport 2013  orientering v/ Bjørn W. Johansen

Kl. 11.40          32/2014          Indre Østfold Regionråd: Budsjett for 2015 v/ Bjørn W. Johansen (beslutning)

Kl. 11.50          33/2014          Indre Østfold Regionråd: Møteplan 2015 v/ Regionrådsleder (beslutning)

                        34/2014           Sak Evt: - Utkast til prosjektplan for kommunereformarbeidet 
                                                Prosjektplan IØ og Fremdriftsplan.docx

                                               Sak 2. Evt: Søknad fra GATEJURISTEN (Kirkens Bymisjon Oslo)

                                     

 

Tips en venn  Skriv ut