Rådmannsgruppen

Regionrådets rådmannsgruppe består av rådmenn fra de 8 kommunene som er medlemmer av rådet. Rådmannsgruppen ledes i 2018 og 2019 av rådmannen i Hobøl kommune. Rådmannsgruppen diskuterer strategiske og operative spørsmål for regionen og gir råd til regionrådets politiske ledelse. Man søker også løsning på praktiske spørsmål på tvers av kommunegrensene

Tips en venn  Skriv ut