Regionrådsmøte 13.11.2015

Sted: Spydeberg, Fjellheim, Stasjongata 35, Kl: 09.00 – 13.00

Presentasjon av Spydeberg kommune v/ Ordfører Petter Schou

15/2015        Godkjenning av innkalling og dagsorden

16/2015        Godkjenning av protokoll 22.05.2015

17/2015        Osloregionen ATP, orientering v/Sølve Bjørkvold

                     Saksfremlegg - Revisjon 2016  - Saksfremstilling til styret i Osloregionen
                     Høring, revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregion 

18/201          Valg Regionråd 2016

                     Valg av leder og nestleder Saksfremlegg
                     Valg av roller og posisjoner
                     ​Regionale roller og posisjoner Regionrådet 2015-2019 (diskusjonsgrunnlag)

19/2015         Revisjonsrapport 2013 og Revisjonsrapport 2014
                      Saksfremlegg 
                      Orientering v/ BW

20/2015         Politidistrikt og Tingrett, orientering v/Erik Unaas

21/2015         KVU Østre Linje KS1, orientering v/ Erik Unaas

22/2015         Prosjekter IØU Regionalt Partnerskapsfond
                      Status v/ Bjørn Winter Johansen

24/2015         Budsjett Indre Østfold Regionråd 2016 v/ Espen Jaavall
                      Saksfremlegg

25/2015         Sekretariat 2016 v/ Espen Jaavall
                     Saksfremlegg

Tips en venn  Skriv ut