Kontaktinformasjon:

Regionrådsleder: Svend Saxe Frøshaug: saxe.froshaug@io.kommune.no
Nestleder: Anne-Grethe Larsen: anne-grethe.larsen@skiptvet.kommune.no 

Sekretariatet for Indre Østfold regionråd:

Indre Østfold kommune har sekretariatet for regionrådet
Epost: post@io.kommune.no
Tlf. 69 68 10 00
Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad