Indre Østfold Regionråd

Indre Østfold Regionråd er et interkommunalt, politisk, samarbeidsorgan bestående av tre kommuner. Regionrådet har som formål å utvikle Indre Østfold som region og møtes 3-5 ganger i året. Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen, og gjennom dette bidra til en felles identitet i Indre Østfold. Rådet består av kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

Kontaktinformasjon:

Regionrådsleder: Svend Saxe Frøshaug: saxe.froshaug@io.kommune.no
Nestleder: Anne-Grethe Larsen: anne-grethe.larsen@skiptvet.kommune.no 

Sekretariatet for Indre Østfold Regionråd:

Indre Østfold kommune har sekretariatet for Regionrådet
Epost: post@io.kommune.no
Tlf. 69 68 10 00
Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad
Tips en venn  Skriv ut