Regionrådsmøte 06.02.15

Tid:      Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 – 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad)
Sted:   Trøgstadhallen

Forslag til protokoll 06.02.2015.pdf

Tidsplan         Saksnr.          

Kl. 12.45                                 Presentasjon av Trøgstad kommune v/ordfører Ole Andre’ Myhrvold
Kl. 12.50          01/2015          Godkjenning av innkalling og dagsorden 
                       02/2015           Godkjenning av protokoll Regionrådsmøte 05.12.2014
Kl. 13.00          3/2015            4G dekning i Indre Østfold v/ Robert Lindemark Indre Østfold Data IKS
                                              Saksgrunlag
Kl. 13.20          4/2015            Høringsuttalelse KVU Oslofjordforbindelse v/ Indre Østfold Utvikling  
                                               Saksgrunnlag Power point
                                               Saksgrunnlag               
                                               Presentasjon Statens Vegvesen
                                               Saksgrunnlag Moss
                                               ØFK
Kl. 13.45          5/2015            Avklaringer og fremdrift i kommunereformarbeidet for 
                                               
kommunene i Indre Østfold
                                              1. Rådmannsutvalget presenterer sin prosjektplan og tidsplan
                                              Prosjektplan - justert   
                                              Fremdriftsplan           
                                              2. Regionrådet tar en åpen drøfting og avklaring rundt veien videre
                                              3. AU legger frem forslag til utredningsmodell 
                                                  Saksgrunnlag

                       Evt:                Ny dato for regionrådets møte i juni (må flyttes pga. Fylkesmannssamlingen). 
15.00                                     Regionrådsmøtet avsluttes

Tips en venn  Skriv ut