Sakspapirer Regionrådsmøte 17.10.14

Sted: Kråkstadvn.5, 1825 Tomter. Lokaler til Hobøl idrettslag, Tomter idrettsplass
Tid: kl. 09.00 – kl. 12.45

Last ned innkalling og saksliste 17.10.2014
Last ned protokoll

Tidsplan         Saksnr.          
Kl. 09.00                                Presentasjon av Hobøl kommune v/ordfører Håvard Wennevold Osflaten
Kl. 09.15          19/2014         Godkjenning av innkalling og dagsorden
                        
20/2014         Godkjenning av protokoll: Protokoll Regionrådet 06.06.14
Kl. 09.30          21/2014         Inspiria science center - forsterket samarbeid med kommunene
                                              i Indre v/ adm. direktør Geir Endregard
Kl. 10.00          22/2014         Prosjekt Strategisk Næringsplanstatus v/Bjørn W. Johansen
Kl. 10.30          23/2014         Prosjekt samferdsel, status v/ Erik Unaas 
                                              Saksfremlegg:Kalnestilbudet samlet.pdf
                                                                    Forslag til kollektivbetjening av Kalnes- og Grålumområdet
Kl. 11.30                                 Lunsj
Kl. 12.00          24/2014          Osloregionen v/ direktør Øyvind Såtvedt.
                                               Muligheter for/samspill med Indre Østfold-regionen
Kl. 12.45          Evt:                 Søknad fra Askim Håndverkerforening
                                               Saksfremlegg: Søknad Askim Håndverkerforening

                                               Søknad til Regional Partnerskapsfond v/ Bjørn W. Johansen

                                               Prosjektbeskrivelse innosenter reiseliv
                                               Prosjektbeskrivelsese klyngeutvikling mat og matproduksjon
                                               Vedlegg:
                                               Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold.pdf
                                               Agrianalyse - Jordbruks- og matindustrifylket Østfold
                         

Tips en venn  Skriv ut