Regionråd 6. juni 2014

Sted: Rømskog kommunehus
Tid: kl. 09.00 – kl. 13.00
Protokoll 06.06.14

Tidsplan         Saksnr.

Kl. 09.00                                 Presentasjon av Rømskog kommune
Kl. 09.15          13/2014          Godkjenning av innkalling og dagsorden
                        14/2014          Godkjenning av protokoll fra 04.04.2014
Kl. 09.45          15/2014          Prosjekt samferdsel, status v/ Erik Unaas og Bjørn W. Johansen
Kl. 10.30          16/2014          Ambulansetjenesten i Indre Østfold, Sykehuset Østfold orienterer           
Kl. 11.15                                 Lunsj
Kl. 12.00          17/2014          Opprop Infragreen v/Joakim Sveli fra Østfold fylkeskommune
Kl. 12.30          18/2014          Tv- aksjon 2014, orientering v/ Renate Holm
Kl. 12.45                                 Slutt

Tips en venn  Skriv ut