Regionrådsmøte 07.02.14

Sted: Marker kommunehus, kommunestyresalen.
Tid: kl. 09.00 – kl. 14.00

Saksliste:

1//2014 Godkjenning av forrige referat

2/2014 Ny ledelse Struktur v/ leder, kommunikasjon v/nestleder.

3/2014 Oppfølging Ishall Introduksjon v/Bjørn W. Johansen Totalprosjekt v/ John Grønlien

4/2014 Samferdsel Kort presentasjon av de ulike satsinger/prosjekter som pågår innen samferdsel. Diskusjon og beslutning i Regionrådet knyttet til hvilke oppgaver som skal prioriteres innenfor et samferdselsprosjekt med budsjettet på kr. 200.000,-.

5/2014 Tverrforbindelser i Østfold – høringsuttalelse v/vedlegg

Evt. / orienteringssaker:

-Utviklingsprosjekt for regionen og fylket gjennom utstilling og boklansering om Østfoldvitenskapsmannen Wilse og hans landskaper v/ed Knut Espeland
-Transportseminar på 27.01 v/ Knut Espeland
- Partnerskapsfondet Indre Østfold Utvikling

 

 

Tips en venn  Skriv ut