Representantskapsmøte 27. april 2018

2018-04-24

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold fredag 27. april 2018

Innkalling til representantskapsmøte Indre Østfold Data IKS 08.12.17

2017-12-05

Indre Østfold Data IKS (IØD) innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte i Bystyresalen i Askim fredag 08.12.2017 kl. 09.00 - 10.00.

Innkalling og protokoll til representantskapsmøte i IØBR 06.11.17

2017-11-02

Indre Østfold Brann og Redning (IØBR) innkaller til representantskapsmøte på kommunshuset i Trøgstad mandag 06.11.2017 kl 11.30 - fornyet behandling av budsjett for 2018

Representantskapsmøte 27. oktober 2017

2017-10-04

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold fredag 27. oktober 2017 i Askim.

Representantskapsmøte 5. mai 2017

2017-04-20

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold
Fredag 5. mai 2017
Marker rådhus